Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ser till att du känner dig delaktig i din egen vardag och att du har en plats i samhället oavsett vilken skada, sjukdom eller funktionsnedsättning du har.

Arbetsterapeutens fokus är att ta tillvara och utveckla dina fysiska, psykiska eller sociala funktioner, färdigheter och förmågor. Det kan också handla om att anpassa miljön runt dig för att vardagslivet ska fungera på ett bra sätt.

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med bland annat:

  • Aktivitets- och funktionsbedömning som en del i basal demensutredning.
  • Bedömning av arbetsförmåga.
  • Handrehabilitering.
  • Hjälpmedelsrådgivning/ förskrivning av hjälpmedel/ kognitiva hjälpmedel.
  • Rådgivning samt intyg gällande bostadsanpassning.
  • Stöd och förslag på struktur för att klara din vardag.
  • Träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter.

Drop-in

Vi har drop-in mottagning för utprovning av enklare hjälpmedel på torsdagar klockan 10-11.