Skriv ut den här sidan

Sjukgymnast

Våra sjukgymnaster/fysioterapeuter hjälper dig att stärka din hälsa och förebygga och rehabilitera sjukdomar och skador med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar. 

Den viktigaste uppgiften är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelsen kan användas som medel för att leva ett bra och aktivt liv.

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med bland annat:

 • Andningsproblem, exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Artros
 • Balansproblematik
 • Graviditetsrelaterade rygg- och bäckenbesvär
 • Idrottsskador
 • Problem och/eller funktionsnedsättningar kopplade till neurologisk skada eller sjukdom
 • Råd om fysisk aktivitet samt Fysisk Aktivitet på Recept, FaR
 • Smärta och skador relaterade till leder och muskler
 • Stress- och spänningsproblematik
 • Stötvågsbehandling
 • Ångest- och depressionstillstånd